Het volgen van de juiste strategie is sterk bepalend voor het perspectief en de continuïteit van uw onderneming. Maar wat is de juiste strategie? Deze begint met uw visie op ondernemen! Graag spiegel ik u hierop.
Veel ondernemers kennen op verschillende manieren pieken en dalen. Voor varkenshouders een letterlijk element gezien de welbekende varkenscyclus. Echter “zonder dal géén piek”!

Dagelijks maakt u keuzes, kleine, maar ook grote. Het maken van de juiste keuzes vraagt veel van het management. Zeker in de huidige tijd waarin meer dan ooit flexibiliteit van uw ondernemerschap wordt verlangd en tijdige bijstelling van uw strategie belangrijk is. Vragen als hoe uw onderneming is gepositioneerd in de sector of keten en op welke wijze u uw concurrentievoordeel kunt behouden of uitbouwen evenals keuzes maken in welke activa u wel of niet investeert vormen uitdagende vraagstukken. En waar staat uw stip aan de horizon? Voor welke markt produceert u?
Het denken in scenario’s, over de bestaande grenzen heen en door vooral te kijken door een creatieve maar realistische bril, leidt vaak tot onderscheidende oplossingen.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren”.

Als onafhankelijk klankbord met visie en een brede scoop spiegel ik u graag op uw strategie. Vervolgens bepalen we samen de te nemen acties en maatregelen om uw strategie ook tot uitvoering te brengen!