Niet altijd komen de verwachtingen uit! De voorspelbaarheid van allerlei ontwikkelingen neemt in sneltreinvaart af. Zowel door interne als externe omstandigheden kan uw onderneming in een ander, soms stormachtig vaarwater terecht komen. De balans is zoek en donkere wolken pakken zich samen!  Voor veel ondernemers is dit onbekend terrein. Echter dan is het zaak om, in een vroegtijdig stadium, de juiste analyse te maken en bij te gaan sturen. En ook al lijkt de situatie uitzichtloos, het is de uitdaging om te blijven denken in mogelijkheden en te blijven kijken naar het licht aan het einde van de tunnel.

Mijn ervaring is dat er vaak nog veel mogelijk is. Je moet het wel willen zien en tijdig de signalen herkennen wanneer de continuïteit onder druk komt te staan. Soms betekent het ook “kiezen óf gaan voor het minst slechte alternatief op dat moment of stoppen met de onderneming”. Een grote succesfactor bij het hervinden van perspectief is naast snel en adequaat handelen een goede samenwerking en open communicatie met alle betrokkenen en belanghebbenden binnen uw onderneming. Dit maakt de kans op een duurzaam herstel aanzienlijk groter.
Naast mijn eigen ervaring op het terrein van bijzonder beheer is binnen mijn brede netwerk expertise op veel terreinen snel toegankelijk.