Uiteraard staat u als ondernemer centraal! Uw visie, ambities en drijfveren zijn uniek en staan aan de basis van uw onderneming. Ik breng uw onderneming integraal in beeld met daarin onder meer aandacht voor de rentabiliteit, liquiditeit en vermogenspositie. U verkrijgt zicht op uw concurrentiekracht en uw positie binnen de sector of branche. Eventueel benodigde actiepunten en maatregelen worden benoemd in combinatie met een implementatieplan teneinde perspectief op lange termijn te behouden of te hervinden.
Mede dankzij mijn jarenlange ervaring binnen het bankwezen weet ik waar de verschillende banken op enig moment belang aan hechten. En mijn ervaring is dat er, óók in de huidige tijdsgeest, vaak nog meer mogelijk is dan in eerste instantie lijkt. Een goede en open communicatie met alle betrokkenen is hierbij een randvoorwaarde.

Investeren in een goed klankbord of gedegen advies brengt naast een passende financiering bovenal rust in uw onderneming. Rust die u nodig heeft om goed te kunnen ondernemen.